Najčastejšie otázky

Hľadáte riešenie?

Ak máte problém s používaním aplikácie Moje štúdium, skúste sa pozrieť na najčastejšie otázky našich užívateľov.

Inštalácia aplikácie

Získanie aplikácie Moje štúdium

Aktualizácia aplikácie Moje štúdium

Aplikáciu Moje štúdium je možné jednoducho aktualizovať v obchode s aplikáciami, a to priamo zo svojho telefónu.

Prejdite do obchodu Google Play alebo App store (podľa operačného systému zariadenia) a vyhľadajte aplikáciu Moje štúdium, potom kliknite na Aktualizovať.

Odporúčame používať vždy aktuálnu verziu aplikácie Moje štúdium, ktorá obsahuje nové funkcie a opravy prípadných chýb.

Podporované zariadenia a operačné systémy

V súčasnosti je aplikácia Moje štúdium podporovaná väčšinou smartfónov s operačnými systémami AndroidiOS.

Podporované verzie operačných systémov sú:

 • Android verzia 6.0 a novšia,
 • iOS verzia 14.0 a novšia.

Iné než uvedené operačné systémy nie sú aplikáciou Moje štúdium podporované.

Overovanie

Do aplikácie Moje štúdium je povolený prístup len študentom zapísaným na štúdium na základe overenia ich prihlasovacích údajov, ktoré sú rovnaké ako na prihlásenie do informačného systému. V prípade aktívneho dvojfaktorového overovania je nutné sa prihlásiť pomocou QR kódu vygenerovaného v informačnom systéme školy alebo pomocou webového prehliadača. Po prihlásení do aplikácie je možné nastavenie overovania pomocou biometrických údajov a nastavením PIN kódu.

Pokiaľ sa prihlasuje používateľ informačného systému, ktorý nemá založené štúdium (typicky napr. zamestnanec, člen vedenia školy či jej súčastí a pod.), potom sa mu informácie o štúdiu nezobrazujú a nemôže aplikáciu využívať na jej účel.

Dostupnosť stiahnutia aplikácie podľa lokácie obchodu používateľa

Aplikácia Moje štúdium je aktuálne na stiahnutie v obchodoch Google PlayApp Store pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Prihlásenie a overenie používateľa

Kto má povolený vstup do aplikácie?

Funkcionality aplikácie sú prístupné len študentom zapísaným na štúdium.

Majú prístup do aplikácie ďalší používatelia informačného systému školy?

Aplikácia Moje štúdium je prístupná len študentom zapísaným na štúdium. Pokiaľ sa prihlási iný používateľ informačného systému školy (zamestnanec, externý pracovník, člen vedenia a pod.), je mu zobrazené upozornenie „Aplikácia je určená len študentom, použite, prosím, webovú verziu informačného systému.“.

Ako sa v aplikácii prihlásiť?

Aplikácia Moje štúdium vyžaduje rovnaké prihlasovacie údaje, ktorými sa študenti prihlasujú do webovej verzie informačného systému školy. V aplikácii je možné nastaviť pokročilejšie overovanie pomocou biometrických údajov uložených v danom zariadení alebo nastavenie PIN kódu.

Ako sa z aplikácie odhlásiť?

Z aplikácie Moje štúdium je možné sa odhlásiť cez vstup do hlavnej ponuky a stlačením tlačidla Odhlásiť, ktoré sa nachádza v spodnej časti stránky.

Pozor! Pokiaľ sa sami z aplikácie neodhlásite, prihlásenie je stále aktívne!

Ako postupovať pri zmene zariadenia?

Do nového zariadenia je možné aplikáciu stiahnuť z obchodov Google PlayApp Store obvyklým postupom (viď kapitola INŠTALÁCIA APLIKÁCIE). Vstup do aplikácie je umožnený na základe autorizácie prihlasovacích údajov, rovnakých ako pre prihlasovanie do informačného systému školy. V prípade aktívneho dvojfaktorového overovania je nutné sa prihlásiť pomocou QR kódu vygenerovaného v informačnom systéme školy alebo pomocou webového prehliadača. Po prihlásení do aplikácie je možné nastavenie overovania pomocou biometrických údajov a nastavením PIN kódu.

Je možné aplikáciu používať na viacerých zariadeniach súčasne?

Aplikáciu Moje štúdium je možné nainštalovať na ľubovoľný počet zariadení. Vstup do aplikácie je umožnený na základe autorizácie prihlasovacích údajov, rovnakých ako pre prihlasovanie do informačného systému školy. V prípade aktívneho dvojfaktorového overovania je nutné sa prihlásiť pomocou QR kódu vygenerovaného v informačnom systéme školy alebo pomocou webového prehliadača. Po prihlásení do aplikácie je možné nastavenie overovania pomocou biometrických údajov a nastavením PIN kódu.

Ako odstrániť prepojenie po odinštalovaní aplikácie s informačným systémom školy?

Prepojenie s informačným systémom školy zaniká automaticky pri odinštalovaní aplikácie. V prípade, že na prihlásenie do aplikácie Moje štúdium bola použitá iná metóda než prihlásenie cez webový prehliadač, môže používateľ prepojenia medzi aplikáciou a informačným systémom školy odstrániť kedykoľvek v informačnom systéme školy v aplikácii Správa spárovaných zariadení.

Zabezpečenie a súkromie

Sú moje údaje v bezpečí?

Všetky dáta sú uložené v informačnom systéme, v mobilnom telefóne sú udržované len krátkodobo v šifrovanej forme. Aplikácia Moje štúdium pre svoje potreby nijak nezhromažďuje a neukladá biometrické dáta používateľov, samotné overovanie prebieha na úrovni systému zariadenia.

Komunikácia (prenos dát) medzi informačným systémom a aplikáciou Moje štúdium prebieha pomocou štandardných šifrovacích protokolov.

Základné pravidlá pre bezpečné používanie aplikácie

 • K aplikácii Moje štúdium pristupujte rovnako zodpovedne ako k informačnému systému či k aplikáciám spravujúcim on-line bankové služby. Dôvodom je previazanosť s informačným systémom, do ktorého sa zmeny vykonané v aplikácii Moje štúdium prepisujú.
 • Pre zaistenie bezpečnosti odporúčame predovšetkým:
  • uzamykať zariadenie bezpečnostným typom zámku displeja – znakom, PIN kódom, odtlačkom prstu a pod. Typ zámku displeja nájdete vo svojom zariadení v nastavení telefónu;
  • neukladať prístupové údaje v zariadení či kdekoľvek viditeľne, vyhľadateľne alebo ich komukoľvek oznamovať;
  • nepožičiavať zariadenie ďalším osobám, ktoré by mohli zneužiť vaše prihlásenie do aplikácie;
  • odhlásiť sa z aplikácie vždy, pokiaľ sa prihlasujete na inom než na svojom zariadení.

Pokiaľ zistíte akékoľvek neštandardné správanie aplikácie Moje štúdium, kontaktujte nás, prosím, pomocou kontaktného formulára na https://www.moje-studium.cz/sk/support.

Osobné údaje (GDPR)

Jazyk aplikácie

Aplikácia Moje štúdium sa zobrazuje automaticky v jazyku, ktorý je nastavený pre dané zariadenie. Pokiaľ je pre zariadenie používaný jazyk, ktorý aplikácia nepodporuje, potom sa automaticky aplikácia zobrazuje v anglickom jazyku.

Zmena jazyka

Jazyk je možné jednoducho prepnúť na stránke s hlavnou ponukou v Nastaveniach, a to kliknutím na prvú položku Jazyk aplikácie – Zmeniť jazyk. Do Nastavení pre zmenu jazyka je možné vstúpiť tiež z hlavnej stránky pre prihlasovanie cez ponuku, ktorá je umiestená v pravom hornom rohu.

Podporované jazyky

Aplikácia Moje štúdium podporuje národný jazyk podľa štátu školy (slovenský alebo český jazyk) a anglický jazyk.

Postup pri riešení problémov

Aplikácia mrzne (je nečinná)

Pokiaľ je aplikácia Moje štúdium nečinná, dlho sa snaží načítať obsah alebo „spadne“, potom nás, prosím, kontaktujte cez https://www.moje-studium.cz/sk/support. Vo formulári uveďte čo najviac informácií, ktoré nám pomôžu pri vyhľadávaní a odstraňovaní problému.

Iné neštandardné správanie

Pokiaľ sa pri inštalácii, aktualizácii či samotnom používaní aplikácie Moje štúdium objaví nejaké neštandardné správanie, kontaktujte nás, prosím, cez https://www.moje-studium.cz/sk/support.

Podrobný a presný popis nám pomôže lepšie a rýchlejšie vyriešiť nahlásené správanie.

Ďakujeme.

Spätná väzba

Pokiaľ nás budete chcieť kontaktovať z dôvodu nejakého problému alebo nedostatku informácií v odpovediach na vaše otázky (FAQ), využite, prosím, kontaktný formulár na stránkach aplikácie Moje štúdium https://www.moje-studium.cz/sk v sekcii Užívateľská podpora https://www.moje-studium.cz/sk/support.

Ďalšie možnosti kontaktu a sociálne siete aplikácie Moje štúdium: